Информираме ви за влязло в сила Разрешение за строеж №95/14.04.2021

Контакти

За допълнителна информация, може да се свържете с нас на:

Телефон:

  • 0877 277 955
  • 0877 277 956

Имейл:

Адрес:

  • Гр. Пловдив, бул. Дунав №5

Желая обаждане по телефонаЖелая среща

x